torsdag 21. februar 2013

Måker (Larus) i flukt

Fly me to the moon
Sildemåke

Hvis du har det rette utstyret, så er det ganske enkelt å ta bilder av måker i flukt. Det jeg gjør er å stille meg oppe på en liten bergknaus ved sjøen hvor måkene kommer svevende i runde på runde.

Jeg benytter et Nikon digital speilreflekskamera (Nikon D7000, D90, D300 eller tilsvarende) hvor jeg har stilt inn følgefokus og seriebildeopptak. Jeg benytter en 70-300mm telezoom som jeg zoomer til passende ustnitt. Kameraet har jeg på en monopod med et videohode. Når måkene kommer flyvende og jeg får de i søkeren, så fester jeg det ene fokuspunktet på måkens øye og skyter en serie med bilder mens jeg følger måken i flukt. Kameraet sørger for å holde og justere fokus så sant jeg bare har fått festet fokuspunktet på måken i det jeg trykker av. Dette funker fint nesten hver gang.

Svartbak?


Sildemåke


Det lønner seg å ha sola i ryggen slik at øyet på måken ikke faller i skyggen. Dette gir et bedre blink i øyet.

Fiskemåke

Måker kan også være fine motiv å fremstille i svart/hvitt. Vingene kan forme fine linjer i bildeflaten.


Ungfuglene eller Skårungene er flekkete i fjærdrakten.

Wikipedia kan man lese følgende om måker:
Måker eller måser er sjøfugler som forekommer i samtlige verdenshav, og som har hvit og/eller grå fjærdrakt, ofte med svarte tegninger eller hoder. Det fins imidlertid også enkelte arter som hekker fakultativt eller utelukkende i innlandet. Nebbet er kraftig og med krok på spissen. Føttene har svømmehud mellom de tre fremste tærne. Måsene legger vanligvis rundt tre egg (1–4).

I størrelse varierer måsene mellom 100 g (dvergmåse) og 1,8 kg kroppsmasse (svartbak).

De fleste måser (44 av 50 arter) kategoriseres vanligvis som «Larus», men denne «slekten» er ikke noen naturlig gruppe. Over 30 av artene – «underslekten» Larus (Larus) – kan imidlertid sammenfattes som stor-måser.

I Norge hekker fiskemåse, gråmåse, hettemåse, krykkje, sildemåse og svartbak. Utenom hekkesesongen kan dverg-, grønlands-, is-, polar- og sabinemåse jevnlig observeres ved de norske kystene. Måser kan også være svært aggressive i hekkeperioder (fra våren til midten av juni) og kan gå til angrep på mennesker.

Les mer om Måker her: http://no.wikipedia.org/wiki/Måker

Alle bildene er fotografert i Grebbestad, Bohuslän, Sverige. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar