torsdag 20. februar 2014

Ærfugl hann ungfugl


Jeg har så liten erfaring med fugler at jeg ikke er sikker på om dette er en førsteårs hann ærfugl eller om det er en hybrid. Under er et bilde av den vanlige drakten til en ærfugl hann, men kanskje det er slik at den ikke utvikler denne flotte drakten før i det andre leveåret?

Hører gjerne fra en av dere som vet bnedre enn meg selv.


fredag 7. februar 2014

Hagefugltellingen 2014

Opphavsrett: FuglevennenPå Norsk Ornitologisk Forenings nettsider http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1258
kan man lese:

Denne vinteren har vært mild og snøfri mange steder i landet. Det gjorde seg også gjeldende på resultatene fra Hagefugltellingen. Årets store slagerart på tellingen ble flaggspetten, men det var også mange andre spennende resultater.

Årets Hagefugltelling er over, og mer enn 5200 hager har blitt talt og rapportert i perioden. Det er imponerende, og vi takker alle som har deltatt. Det er en fin spredning i hele landet, og alle fylker er godt representert. Hele 300 000 fugler ble sett, noe som gir et gjennomsnitt på 56,5 fugler per hage. Det er akkurat på normalen siden tellingene startet i 2008.

De vanligste 

Som alltid er de tre vanligste artene i norske hager vinterstid kjøttmeis, blåmeis og skjære. Normalt er det variasjon på plassene bak, men i år er fjerdemann, dompapen og nummer fem, svarttrosten, på de samme plasseringene som i fjor. Årets store plasseringsklatrer var flaggspetten som havnet på sjetteplass. Vi merker oss også rødstrupen, som viser at den aldri før har vært så vanlig i norske hager som i år med sin 11. plass. I tabellen nedenfor ser du artene, hvor mange hager arten ble funnet (prosent og antall), antall individer og til slutt ei lenke til kartvisning over hvor arten ble funnet under Hagefugltellingen 2014.

ooOoo

Dette stemmer helt med mine observasjoner i egen hage bortsett fra Svarttrost som jeg ikke har sett.