mandag 29. juni 2015

Kaie


Har dessverre fått besøk av en hel familie med Kaier på foringsplassen min. Når jeg sier dessverre så er det fordi de har med seg ungene sine som skriker så mye etter mat fra mødrene at de vekker meg om morgenen. Og om dagen kommer de gjerne i en stor svart sverm og er vanskelige å skremme bort.


Har alltid syntes at disse fuglene har vært ganske fascinerende med de lyseblå øynene. Har ledd ofte av de når jeg ser de spise døde, mosete insekter av nummerskiltene på frontene på bilene på parkeringsplassen utenfor ICA. 


Har lest at de er monogame og holder sammen med sin utvalgte hele livet gjennom. Et sympatisk trekk sett fra vårt menneskelige perspektiv.
lørdag 27. juni 2015

Rustand (Tadorna ferruginea)


Oppdaget denne tilfeldig på en tur langs Østensjøvannet. En dame stoppet meg og spurte hva slags and dette var noe som jeg ikke kunne svare på. Heldigvis virket den svært rolig og forsvant ikke med det første hvilket gjorde det mulig for meg å ta en serie med bilder av den.

"Store norske leksikon" står det om Rustand: Rustand, fugleart i andefamilien. På størrelse med slektningen gravand. Nesten hele fuglen er rustbrun, hode og hals lysere brune, vingene har stort, hvitt felt og svarte spisser. Navnet tartargås har vært brukt fordi den ruger i det sørøstlige Russland og østover til Sentral-Asia. Har spredt tilhold i middelhavsområdet. Er sett hist og her gjennom hele Norge, særlig i nyere tid, men kan til dels være rømt fra fangenskap.


Jeg ser av fugleobservasjonslisten for Østensjøvannet at det ble observert bare en Rustand i 2014. Jeg har derfor rapportert mitt funn til Østensjøvannets venner og håper at min observasjon kommer med på årets liste.

En meget vakker fugl dette!Dansk Ornitologisk Forenings nettsider står det om Rustanden:
Rustandens hovedudbredelsesområde er Asien, hvor den yngler østpå til Mongoliet. Mod vest har den en begrænset udbredelse ind i Europa med meget små bestande på Balkan og større bestande i Rusland og Tyrkiet. Desuden er der en bestand i det nordvestlige Afrika og en lille bestand i det etiopiske højland. Rustanden yngler i forskelligartede naturtyper. På Balkan forekommer den således ved steppe- og lagunesøer og langs floder, mens den i Rusland også forekommer i højlandet i områder med sparsom trævækst. I de senere år er der opstået en fritlevende bestand i grænseområdet mellem Schweiz, Østrig og Tyskland, som formentlig er baseret på undslupne fangenskabsfugle.

Nettsiden gir enda mer informasjon om denne fuglen: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=01710Oppdatering:
Jeg fikk svar fra Østensjøvannets venner som kunne fortelle:
Dette er en rømt "oppdrettsfugl". Så vidt vi vet, kommer den fra en gård i Trøgstad. Uansett så er det artig å ha den ved Østensjøvannet.
Det er nok bare et eksemplar som har vært her. Til gjengjeld har den besøkt vannet ofte.
Første observasjon i 2014 ble gjort 23.04 og siste 06.12. I 2015 ble den sett første gang 28. mars. Foreløpig er siste observasjon 26. juni. Den har i år vært litt til og fra. Den har også blitt observert andre steder, men det har vi ikke oversikt over. ved Østensjøvannet har det hele tiden vært 1 enslig individ. fredag 26. juni 2015

Andemor og de åtte ungene


På en tur rundt Østensjøvannet så jeg mange fuglemødre aggressivt forsvare ungene sine når noen kom de for nære. Denne andemoren med hele åtte unger viste derimot en helt annen adferd. Stolt sto den der og viste frem ungene sine til forbispaserende på gang og sykkelveien langs med vannet.


Ungene så ut til å stortrives nysgjerrige som de var på den store verdenen og alt det uoppdagede.


En av ungene hadde funnet en liten brødbit. Hei, la også meg få smake, sa den ene og løp avgårde for å få en bit.


Andemor samlet troppen og ga beskjed om at nå var det nok for denne gang og at det var på tide med litt svømmeøvelser igjen.


Det gjelder å lose alle trygt over veien.


Yippie!
Jeg gleder meg til å få bade igjen, gakket den første av de.

Og alle åtte og andemor kom trygt tilbake til vannet igjen.

Det er herlig å oppleve slike øyeblikk. Jeg håper bare at ingen misbruker den tilliten andemor og ungene viser sine omgivelser. Det er aldri godt å vite om det lusker en rev omkring et eller annet sted. 


torsdag 25. juni 2015

Vasspest i Østensjøvannet


Østensjøvannet er vel kjent blant fuglefotografer og andre som liker de mange artene som trives i dette vannet. Men nå truer nok en gang vasspest vannet.

Ved vannet er det observert 228 fuglearter og mer enn 20 pattedyrarter, samt salamandre, frosker og firfisler, og Østensjøvannet er et av de viktigste fuglevannene i Norge.

Vasspest er en plante som hører hjemme i Nord-Amerika og truer det mangfoldet av både dyr og planter som ellers er i Østensjøvannet. Den reduserer oksygeninnholdet i vannet som bidrar til at fisk dør.
Vannet er i ferd med å gro helt igjen i deler av vannet og er under stor spredning. Dette er ikke første gangen vannet er truet. Vasspesten ble introdusert i vannet på 50-tallet og har etter dette variert i omfang.

Omfanget av vasspest er nå så omfattende at det må store tiltak til for å fjerne nok til at plantens skader minimeres. Vasspesten er ikke farlig for fuglene, men den kan drepe fisken i vannet som utgjør en del av næringsgrunnlaget for fuglene. Dessuten kan fuglene bidra til å spre vasspest til andre vann.


Du kan lese mer om problemet her: http://www.dagbladet.no/2015/06/25/nyheter/innenriks/miljo/vasspest/39840916/

Og om vasspest her: 
http://www.miljostatus.no/Vasspest/


onsdag 24. juni 2015

Skjære unge


Dette bildet, hvor jeg att på til har kuttet beina på fuglen, legger jeg bare ut av to grunner. Mitt første bilde av en Skjære-unge (legg merke til at den ikke har den lange stjerten av en hale, og fordi jeg oppdaget at den faktisk spiser brunsneglene på gressplenen vår. Velbekomme, sier jeg. Håper ikke du får vondt i magen av disse. Og det er flere på plenen vår, - så bare forsyn deg.

søndag 21. juni 2015

Tornirisk (Carduelis cannabina)


En sjelden gjest i vår hage er denne voksne Tornirisk hannen her fotografert i et typisk miljø hvor den spiser frø fra en plante. Har aldri sett den på fugleforingsplassen, så den foretrekker nok et helt annet kosthold enn jeg tilbyr der.


onsdag 3. juni 2015

Sothøne unge


En liten kylling, men du verden så store føtter den allerede har!

Foreldrene er ekstremt beskyttende. Hvis noen prøver å nærme seg så setter de inn et heftig angrep.