søndag 13. april 2014

Grønnsisik (Carduelis spinus)


Det er mange av disse på fugleforingsplassen min nå hvor jeg også ser Bokfink, Pilfink, Rødstrupe, Dompap, Gulspurv, Kjøttmeis og Blåmeis. Av større fugler er Kaie, Kråke og Skjære på besøk av og til. 


Wikipedia skriver om Grønsisiken:
Grønnsisik (Carduelis spinus) er en fink.

Grønnsisiken er en liten fugl med gulgrønn fjærdrakt, den har gule bånd på vingene og på stjerten. Hunnen er mer grå-grønn enn hannen, som også har et svart isse og en svart strupeflekk. Nebbet er spisst og stjerten har en dyp kløft. Lengden er ca. 12 cm, og vekten er på 12 gram. Grønsisiken har ei variert kvitring og herming etter andre fugler. Hannen lokker hunnen med plystring, der den ene lyden er «fallende» og den andre er stigende.
Arten lever i flokker som holder tett sammen, men i hekketiden trives den best alene. Den lever i granskog eller furuskog, og lever av frø.
Fuglen hekker fra april til juli og kan få opptil to kull. Reiret er bygd av strå, mose eller lav og er bygd i et bartre. Grønnsisiken får 4 – 6 egg, og rugetiden er 13 dager. Ungene forlater redet etter 13 – 15 dager.

Du kan lese mer om Grønnsisiken her: http://sv.wikipedia.org/wiki/Grönsiska
Du kan høre lyden av den her: http://www.fuglar.no/galleri/lyder.php

2 kommentarer: