torsdag 21. mars 2013

Fiskemåke (Larus canus)


Fiskemåken er en av de vanligste måkeartene i Norge og Sverige. Denne er fotografert i Bohuslän.

Selv om navnet skulle antyde at den lever av fisk så er ikke dette tilfelle. Den spiser meitemark, smågangere, insekter og annet den finner.

Her kan du lese mer om Fiskemåken: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskmås

Og her kan du høre lyden av en: http://www.fuglar.no/galleri/lyder.phpPå P2-Fågeln står det om Fiskmåsen:

Fiskmåsen torde med rätta kunna kallas allbekant - den finns i hela Sverige och beståndet beräknas till uppåt 200 000 par, trots att den har minskat något i antal på senare tid. Samtidigt har den emellertid blivit vanligare i städer och samhällen. Det latinska namnet betyder ”grå mås” - till det yttre liknar den släktingen gråtruten, som dock är större.
Namnet säger inte hela sanningen om fiskmåsens matvanor. Den syns ofta ute på åkrar där den letar mask och insekter - det kan till och med hända att den fångar en sork. Fiskmåsen är flyttfågel men drar sig vanligtvis inte längre söderut än till Östersjön. På fastlandet häckar oftast ett fiskmåspar i enskildhet på en sten i vattnet, men också på upphöjda platser ganska långt från vatten, t ex stenblock, pålar, till och med i träd.
Fiskmåsen har förr kallats gjuse, kixkaja, homåka, värpemåve och strömmingshök. Ordet ”mås” lär gå tillbaka på ett uttryck som betecknar ett jamande läte. I folktron har fiskmåsen ansetts vara en så kallad själsfågel, det vill säga hamn för en avlidens själ. Det ansågs bringa olycka om man dödade en fiskmås. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar