søndag 17. august 2014

Blåmeis juvenil


Blåmeisen er en av våre mest vanlige fugler. Jeg antar at dette er unge (juvenile) Blåmeiser siden den blå kalotten ennå bare vises som blå flekker på et ellers grått hode. Om de er av årets kull eller fjorårets er jeg usikker på, da jeg i fuglebøker har sett tegninger av helt unge Blåmeiser uten blå tegninger på vingene. Vet ikke hvor fort fargene fremtrer, men av tidligere bilder jeg har tatt i 2013 så mener jeg en unge som ble matet faktisk hadde blå vinger.

Blåmeisene er noen friskuser som lett fortrenger andre fugler på foringsplassen. De er også veldig nysgjerrige og har kommet ganske så tett innpå meg når jeg fotograferer på bare noen meters avstand. De virker ikke særlig redde og ganske så tillitsfulle.


Bildene virker litt mørke ser jeg hvilket skyldes at de er redigert på min maskin på hytta og skjermen der må være innstilt med for mye lysstyrke eller brightness.

Oppdatert: Nå sjekket jeg innstillingene på min iMac og denne hadde lysstyrken satt til under halvparten av maksimalt. Samtidig hadde den krysset av for "Juster lysstyrken automatisk". Det var ganske mørkt i rommet og kanskje lysstyrken derfor er satt lavere? Når jeg justerte denne til 75% ble bildene gansk OK.

Er det noen som har erfaring med dette? Skal lysstyrken være innstilt på å justeres automatisk? Eller skal man sette den til 75% og slå av justeres automatisk?

Mottar gjerne tips og andres erfaringer.
1 kommentar: