lørdag 26. desember 2015

Lomvi (Uria aalge)


Dette var en sjelden fugl i båthavna i Grebbestad i Bohuslän i dag. Har aldri sett denne før her. Den var enslig, - så ingen andre der av samme slag.

Jeg synes selv det liknet på en Alke, men det er en fugl jeg heller aldri har sett annet enn på bilde og hva den gjør så langt syd er vel også noe merkelig.

Vanskelig å fotografere, da den stort sett er svart og hvit, ganske liten og var svært sky. Brennvidden var 800mm.

Da jeg ikke kunne se de hvite stripene på nebbet, trodde jeg ikke det kunne være en Alke.


Dagen etterpå fikk jeg tatt noen flere bilder av den. Dessverre var det tidlig morgen og lyset var altfor dårlig. Selv med ISO1600 fikk jeg ikke bedre lukkertider enn ca 1/80 - 1/100 sekund hvilke ga bevegelsesuskarphet i bildene. Jeg inkluderer de likevel, da de i alle fall dokumenterer hvilken fugl det er.

Med de nye bildene ser jeg at det nok heller er en Lomvi i vinterdrakt hvor det hvite fremkommer på hodet. Den har et spissere nebb enn en Alke og vesentlig lenger nebb enn en Alkekonge, men alle tre tilhører jo samme familie og er alkefugler.

Men samtidig lurer jeg på om det kan være to forskjellige fugler, da tegningene på hodet er noe forskjellige og lengden på nebbet også er forskjellig. Noen som kan hjelpe meg med å  artsbestemme disse?


Det er uvanlig å se denne fuglen i Bohuslän. På Wikipedia står det om dens utbredelse i Sverige:

Sillgrissla häckar på några få platser i större kolonier utefter Sveriges ostkust, runt Gotland på exempelvis Karlsöarna, utmed Västerbottenkusten och på platser i Uppland och Södermanland. Den nordligaste kolonin finns på ön Bonden utanför Västerbottens kust i Kvarken[2].Utöver dessa kolonier finns bara en ytterligare sillgrisslekoloni i hela Östersjön, Haverörn i Finska viken utanför Finland[3].
Merparten av alla sillgrisslor som häckar i Östersjön övervintrar i de allra sydligaste delarna av Östersjön som exempelvis Gdansk-bukten. Hanen och ungarna simmar hela vägen till dessa vinterkvarter medan honorna flyger dit senare. Sillgrisslans populationsstorlek i Östersjön är beroende av storleken på skarpsillsbeståndet, deras huvudföda i området[4]. När det finns mycket skarpsill finns det många häckande sillgrisslor i Östersjön och vice versa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar