torsdag 25. juni 2015

Vasspest i Østensjøvannet


Østensjøvannet er vel kjent blant fuglefotografer og andre som liker de mange artene som trives i dette vannet. Men nå truer nok en gang vasspest vannet.

Ved vannet er det observert 228 fuglearter og mer enn 20 pattedyrarter, samt salamandre, frosker og firfisler, og Østensjøvannet er et av de viktigste fuglevannene i Norge.

Vasspest er en plante som hører hjemme i Nord-Amerika og truer det mangfoldet av både dyr og planter som ellers er i Østensjøvannet. Den reduserer oksygeninnholdet i vannet som bidrar til at fisk dør.
Vannet er i ferd med å gro helt igjen i deler av vannet og er under stor spredning. Dette er ikke første gangen vannet er truet. Vasspesten ble introdusert i vannet på 50-tallet og har etter dette variert i omfang.

Omfanget av vasspest er nå så omfattende at det må store tiltak til for å fjerne nok til at plantens skader minimeres. Vasspesten er ikke farlig for fuglene, men den kan drepe fisken i vannet som utgjør en del av næringsgrunnlaget for fuglene. Dessuten kan fuglene bidra til å spre vasspest til andre vann.


Du kan lese mer om problemet her: http://www.dagbladet.no/2015/06/25/nyheter/innenriks/miljo/vasspest/39840916/

Og om vasspest her: 
http://www.miljostatus.no/Vasspest/


2 kommentarer:

  1. Heldigvis er Østensjøsvannets Venner våkene og vokter over vannets ve og vel, jeg er støttemedlem og meget imponert over jobben som gjøres.

    SvarSlett
    Svar
    1. Det er kjempebra at det finnes slike ildsjeler! Jeg skal melde meg inn jeg også.

      Slett