lørdag 18. april 2015

Vipe (Vanellus vanellus)Jeg tok meg en tur til Ejdetjärnet som ligger ved Kämpersvik rett syd for Grebbestad rett syd for Strømstad i Bohuslän. Ejdetjärnet er et våtmarksområde som i de seneste årene har blitt gjort til våtmark igjen etter at lokale bønder i mange år har brukt området til åkermark. Historisk har området vært våtmark, men bøndene drenerte området og lagde avløp mot sjøen slik at området ble tørrlagt og da kunne brukes som beitemark for kyr.

For noen år siden stengte man avløpet og lagde en voll slik at vannnivået gradvis har vendt tilbake til det normale. Resultatet er at det igjen fremstår som en stor innsjø med grunt vann og mange små øyer. Fuglelivet blomstrer og stadig flere nye fugler etablerer seg i området.

Jeg tar meg av og til en tur med bil dit. Det er mange fuglearter jeg vet er der, men som jeg ennå ikke har fått i samlingen min. Da jeg i dag kjørte langs vannet, så jeg plutselig noe røre seg i gresset et stykke fra bilen. Jeg rullet ned sidevinduet på bilen og fikk frem kameraet. Da så jeg noe jeg aldri har sett før her. En Vipe! Det er jo en truet fugl i Norge, men den er langt mer vanlig i Sverige. Noen steder rapporteres det forekomster av flokker av slike.

Jeg våget meg ikke ut av bilen, da jeg regnet med at den da hadde stukket av med en gang. Jeg fikk heller nøye meg med de bildene den ville gi meg så lenge jeg satt stille i bilen. Den var høyst klar over min tilstedeværelse og kom dessverre ikke nær nok til at jeg fikk de aller beste bildene. Det var likevel en opplevelse for meg å betrakte denne flotte fuglen med den morsomme "antennen" på toppen av hodet.

Bildet under viser en liten del av Ejdetjärnet. Fuglen midt på øya er enda en Vipe. Det var flere av de der. Bak øya en Kvinand og helt til høyre en Hettemåke. Jeg kommer definitivt til å legge flere turer dit denne våren og sommeren.


På Wikipedia står det om Vipen:
Vipe (vitenskapelig navn Vanellus vanellus) er en truet fugl i lofamilien. Den finnes i store deler av Eurasia, hvor den overvintrer i kyststrøk i nordlige Afrika, Sør-Europa, India, Pakistan og Kina. Vipen er nå sterkt truet i Norge.[1] Den hekker i Skandinavia, Sentral-Europa, Kaukasus og østover i sørlige Russland og omligende områder helt til Japanhavet. Viper er typisk mellom 28 og 33 centimeter, med et vingespenn på mellom 67 og 87 centimeter. Den veier mellom 128 og 330 gram. Føde er hovedsakelig småkryp og den foretrekker å spise om natten. Den har en karakteristisk fjærtopp på hodet. Hannene har større en hoene. Oversiden er svart med et lite grønnskjær. Undersiden er hvit. Den er fylkesfugl i Rogaland.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har foreslått at vipa kommer på neste revisjon av rødlista i kategorien sterkt truet på grunn av dens tilbakegang i Norge. En artikkel publisert i siste nummer av NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna oppsummerer resultater fra NOFs kartlegging av vipa i forbindelse med valget av arten som «Årets Fugl» i 2012. Store bestandsreduksjoner er dokumentert i flere fylker.[2] På den nasjonale rødlista står vipe nå oppført som sterkt truet.[3]

Vipe er i flere år blitt funnet på Delijordet, et område i Vestby. Her har Ikea planer om å etablere; man fryktet at hensyn til bestanden kunne hindre en slik etablering.[4], men det viser seg heller at det kan være veldig positivt da Viper gjerne hekker på IKEA tak [5]


Du kan lese mer om Vipen her: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tofsvipa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar