lørdag 27. april 2013

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)


Jeg var så heldig å få overvære kveldsstellet til denne hettemåka. Den dykket og bruste med fjærene så den nesten så ut til å danse. Kanskje den gjorde seg fin for å dra ut og sjekke opp noen hunnfugler? Hvem vet?

Vakker og flott var den i alle fall, og sikkert også veldig ren.


På Wikipedia står det om hettemåka:
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)[1] er en av de vanligste måkene. Arten er utbredt i Palearktis, men i Norge er den i tilbakegang og blir nå oppført som nær truet i Nasjonal rødliste[1].

Voksne hettemåker har grå overside, mens resten av kroppen er hvit. Føttene er røde og fuglene har svømmehud mellom tærne. Nebbet er også rødt. Sammen med den hvite stripa i fremkant av vingene, et karaktertrekk for hettemåker. Arten har store, spisse vinger og flyter lett. Hanner og hunner er like. Ungfuglene har brunspettet fjærdrakt. Sommerdrakten gir fuglene de karakteristisk svart hodehette som er opphavet til navnet.

Hettemåken er cirka 36–44 cm lang og veier typisk omkring 300 gram. Vingespennet er cirka 94–105 cm.

Du kan lese mer om Hettemåka her: http://no.wikipedia.org/wiki/Hettemåke

eller her: http://snl.no/hettemåke

eller her: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=807

Og her kan du høre lyden av den: http://www.fuglar.no/galleri/lyder.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar