lørdag 9. mai 2015

Ejdetjärnet - et fuglereservat


Jeg tok meg enda en tur til Ejdetjärnet som ligger ved Kämpersvik rett syd for Grebbestad rett syd for Strømstad i Bohuslän. Ejdetjärnet er et våtmarksområde som i de seneste årene har blitt gjort til våtmark igjen etter at lokale bønder i mange år har brukt området til åkermark. Historisk har området vært våtmark, men bøndene drenerte området og lagde avløp mot sjøen slik at området ble tørrlagt og da kunne brukes som beitemark for kyr.

I 2006 stengte man avløpet og lagde en 75cm høy voll slik at vannnivået gradvis har vendt tilbake til det normale. Resultatet er at det igjen fremstår som en stor innsjø med grunt vann og mange små øyer. 

På dagens tur så jeg vipe, hettemåker, grågjess, kaier, kråke, krikkand, svaner og knekkand. Jeg så også to store harer og en rev. Stadig flere nye fugler etablerer seg i området. Jeg har lest at det også skal være snadderand, skjeand, dvergdykker, sothøne, toppand, vendehals og kjerrhauker der.


Du kan lese mer om Ejdetjärnet her:  http://www.tanum.se/huvudmeny/boendemiljoinfrastruktur/naturenitanum/naturvard/restaureringavejgdetjarnet.4.7664b4813898b7df9845806.html


Grågjessene har allerede fått unger som har blitt ganske så store.


Les om tidligere besøk til Ejdetjärnet:
http://knutsfugler.blogspot.se/2015/04/vipe-vanellus-vanellus.html

http://knutsfugler.blogspot.se/2015/04/kamp-om-revir.html

Start turen ved oppslagstavlen ved tjernet:

En dag skal jeg gå hele runden rundt tjernet, en distanse på ca 5 km.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar