onsdag 30. juli 2014

Grå fluesnapper (Muscicapa striata)


Her er jeg svært usikker på hva jeg har tatt bilde av. Hjelp meg, please! Men jeg tror dette er en Gråfluesnapper.

Ikke verdens beste bilde, men det var likevel mitt første av denne lille fuglen.

Wikipedia står det:
I Norge er den sommergjest, hovedsakelig fra mai til september. Den er en langdistansetrekker som overvintrer i områdene sør for Sahara i Afrika. I Europa finnes den stort sett i de fleste områder bortsett fra på Island og i de nordligste delene av Russland. Gråfluesnapperen finnes over det meste av Norge, men er vanligere i sør enn i nord. Den trives i litt åpen skog hvor det er godt med eksponerte sitteplasser som den kan jakte insekter fra. Reirplassen er som oftest også på steder hvor den kan ha god utsikt, for eksempel små avsatser i bergvegger, på grenkløfter eller rotvelter. Om man skal lage fuglekasse for gråfluesnapper bør den derfor ha stor og åpen front. Ellers finner den seg også til rette på bjelker under takskjegg o.s.v. i boligstrøk og på gårder.

Du kan lese mer om den her: http://sv.wikipedia.org/wiki/Grå_flugsnappare

1 kommentar: