onsdag 5. juni 2013

Grågås (Anser anser)


Grågåsa satte sitt preg på landet da den med høye skrik kom flyvende, mellomlandet på åpne sletter og åkre for til slutt å finne seg til rette ved et eller annet vann.

Det er utrolig mange av disse nå. Jeg synes nesten det er flere slike å se enn det er Stokkender.

Når jeg tittet gjennom bloggen min, oppdaget jeg at jeg ikke hadde andre innlegg om Grågåsa enn historien om Guffen. Og siden Grågåsa er så vanlig så har jeg hele tiden prioritert den ned i forhold til andre fugler jeg har tatt bilder av. Men den må få sin plass i bloggen min den også.


På Wikipedia står det om Grågåsa:
Grågåsa er en trekkfugl, skjønt skotske hekkere, og visse andre populasjoner i nordvest-Europa er standfugler. Den hekker i det geografiske området som kalles Palearktis, fra Island til Nederland i vest via Nord-Europa og Russland til Stillehavet i øst. Under trekket vår og høst er det kjent at grågjess kan «haike» med andre gjess, eksempelvis kortnebbgås på vei mot hekkeplassene på Svalbard.


I Norge hekker grågåsa stort sett langs kysten, på gress- og lyngkledde holmer og øyer, fra Oslofjorden til Porsangerfjorden. Det er også registrert hekkende fugl på det indre Østlandet. I 2007 hekket det et grågåspar på en av de små øyene utenfor Vesterntangen i Hønefoss, der Begnaelva møter Randselva

Hekkingen på Østlandet har trolig sammenheng med utsetting av fugl i indre Oslofjord fra 1960-tallet og framover. Tidligere hekket nemlig grågåsa bare fra Rogaland og nordover. Den norske bestanden tilhører den nordvesteuropeiske grågåsbestanden.


Les mer om Grågåsa her: http://sv.wikipedia.org/wiki/Grågås

Hør lyden av den her: http://www.fuglar.no/galleri/lyder.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar